Udskriv denne sideLæsepaletten 1Læsepaletten 2

Tidens skole og samfund kræver, at eleverne kan læse og reflektere over det skrevne ord. For at
kunne det, må der arbejdes systematisk med læsning i skolen. Eleverne skal lære at gribe en tekst
med forskellige redskaber og forstå, at deres læsning kan hjælpe dem til at tilegne sig kundskaber.
Dette understregede undervisningsministeriet i en pressemeddelelse (10.11.08) i forbindelse med de
reviderede Fælles Mål for folkeskolen, som trådte i kraft i 2009.

Læsepaletten 1 og 2 er et materiale, som sætter fokus på læseforståelsesstrategier og læseglæde.
Gennem det mundtlige og skriftlige arbejde med læseforståelsesstrategier bevidstgøres eleverne
i forhold til egen læsning og indlæring. Desuden skal de opleve glæden ved at læse og forstå
skønlitteratur.
Materialet lægger op til varieret arbejde med litteratur og systematiske litterære samtaler, som
bevæger sig på forskellige plan i teksten og hjælper eleverne til at se og opleve både de små detaljer
og de større helheder. På den måde udvikles også deres indlevelsesevne.
En god læser har også et godt udviklet begrebsforråd, hvilket der også lægges vægt på i
Læsepaletten 1 og 2.

Gennem arbejdet med Læsepaletten 1 og 2 øver eleverne sig i at foretage valg og reflektere over
egen læring og tænkning. Med andre ord skal arbejdet hjælpe eleverne til at blive metakognitive –
at kunne reflektere over egen læring.

Jf. Folkeskolens formål § 1 er folkeskolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme
elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker
til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling.

Jf. Fælles Mål for faget dansk, trinmål efter 4. klasse, skal undervisningen lede frem mod, at
eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
– bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion og fremlæggelse
– udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar og oplæsning
– give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
– lytte aktivt og følge op med spørgsmål
– læse sikkert og med god forståelse
– læse skønlitteratur, der er skrevet for aldersgruppen
– oversigtslæse og punktlæse
– fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af referat
– skrive refererende
– skrive kronologisk ud fra indsamlet stof
– bruge ordbog
– kende til sprogets poetiske funktion
– udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, indhold og situation
– kende brugen af sproglige virkemidler
– kende til og kunne tale om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster.

Læsepaletten 1 omfatter en tekstbog, en arbejdsbog, værkstedsopgaver samt en lærervejledning.
Materialet er primært til 3. – 4. klassetrin og harmonerer med Folkeskolens formål § 1 og
trinmålene efter 4. klasse.

Læs anmeldelse af Læsepaletten 1 her

Jf. Fælles Mål for faget dansk, trinmål efter 6. klasse, skal undervisningen blandt andet lede frem
mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
– læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier
– læse med øget bevidsthed om eget udbytte af det læste.

Læsepaletten 2 består af en tekstbog, en arbejdsbog, værkstedsopgaver samt en lærervejledning.
Materialet er primært til 5. – 6. klassetrin og harmonerer med Folkeskolens formål § 1 og
trinmålene efter 6. klasse.

Læs anmeldelse af Læsepaletten 2 her