Udskriv denne sideFolkeskolen on. 16. maj. 2007

Læsepaletten 1 –
Læsestrategier og fiktion 3.-
4. klasse

Af: Anne Katrine Rask

laesepalletten1
Jeg kunne ikke få armene ned da jeg først havde sat mig til rette i sofaen med “Læsepaletten”. Den
kan mere, end den siger.

Målet er at vise elever i 3.-4. klasse, hvordan de kan gøre, når de skal forstå de tekster, de læser.
Til det får de nogle læsestrategier. Og det er godt gjort: For eksempel dækker navnet brille, som
man bruger i brillestrategien , egentlig over begrebet læseformål. Eleverne lærer, at de skal vælge at

lede efter noget bestemt i teksten. Og at de selv vælger, hvad de vil lede efter. De skal bare tage et
bestemt sæt briller på og kun lede efter den ene ting. Når de har fundet det, kan de tage et par andre
briller på og lede efter noget andet. En enkel og præcis introduktion til at arbejde med læseformål.

Eleverne præsenteres for 11 læsestrategier i alt. I arbejdsbogen præsenteres strategiens navn og den
måde, man bruger strategien på. Så fortælles det, hvad man gør før, under og efter læsningen, når
man bruger strategien. Strategien afprøves på flere tekster i tekstbogen, og man kan også afprøve flere
af de andre strategier på hver tekst, hvis man bruger et af de 94 arbejdskort. Til sidst kan man selv

udvælge sig nogle strategier og prøve at bruge dem på nye tekster i tekstbogen.

Det er en solid systematik, der her trækkes på banen. Der er god støtte til at lære eleverne de
forskellige strategier til læseforståelse. Og til at vælge mellem dem.

En særlig kvalitet er, at det hver gang er læreren, der lægger for og viser eleverne, hvordan han/hun
selv bruger strategien på en tekst. Eleverne får altså lov at se læreren gennemføre strategien, før de

selv skal bakse med den.

“‘Læsepaletten’ kan bidrage til, at klassen når trinmålene”, står der i forordet. Men der er andre
argumenter for at bruge paletten. Argumenter, der ikke handler om at opfylde krav, men om at opfylde
eleven med det, litteraturen kan give. Nogle elever opdager ikke af sig selv, hvordan man “gør”, når
man skal forstå en tekst. De har behov for undervisning i læseforståelse. Og det er her,”Læsepaletten”
hjælper eleven – med at hente det ud af bøger, som bøger byder på.

Alle strategierne er tænkt til arbejdet med fiktion. Det ville være herligt, hvis der også kom et materiale
til arbejdet med sagprosa.

Materialet er tænkt til de elever, der har lært at afkode og nu skal arbejde med
læseforståelse. “Læsepaletten” kan bruges før det. De fleste læsestrategier kan nemlig også bruges
som lyttestrategier. Allerede i 1. klasse kan læreren præsentere eleverne for strategierne, der så

kan bruges, når læreren læser højt. På den måde kan læreren introducere eleverne for nogle af
begreberne, før eleverne selv får fingre i “Læsepaletten”.

Det, eleverne får fingre i, er indbydende og lækkert. Det, læreren får fingre i, er et detaljeret og
redeligt fundament for en sikker undervisning i læseforståelse.

Og hvordan det gik med armene? De er ikke kommet ned endnu.