Udskriv denne sideFolkeskolen ma. 26. apr. 2010

Læsepaletten 2

Af: Bente Qvist Okholm

Læsepaletten 2

Opmærksomheden på elevernes læseforståelse er steget de senere år. Først var det selve afkodningen
i indskolingen, men nu er fokus også på læseforståelsen i hele skoleforløbet, for uden den er der
ingen læsning. Lærerne er bevidste om den side af læsningen, men det kan være en udfordring at
tilrettelægge en undervisning, som systematisk kommer omkring alle nødvendige læsestrategier.

“Læsepaletten 2” er beregnet til 5.-6. klassetrin og består ud over lærervejledningen af tekstbog,
arbejdsbog og værkstedsopgaver. Materialet har det grundlæggende læringssyn, at “God undervisning
sætter læring i gang – men fuldbyrdes ved egen indsats af eleven”. Det betyder, at eleven skal være
aktiv, og materialet lægger op til varierede elevaktiviteter, hvor eleven ser læreren virke som model og
demonstrere de forskellige strategier ved hjælp af den litterære samtale.

I materialet lægges blandt andet vægt på genrearbejde, læsning og skrivning, den litterære samtale og
evaluering. Gennem mundtligt og skriftligt arbejde med læsestrategier bevidstgøres eleverne i forhold
til egen læsning og indlæring. Arbejdet med strategierne bidrager til gode læseoplevelser og større
læselyst hos eleverne.

Eleverne skal arbejde med ti læsestrategier. Til hver strategi er der to læsetekster i tekstbogen,
en side i arbejdsbogen, hvor strategien forklares, og læse- og skriveopgaver. Herudover er der
værkstedsopgaver til hver strategi.

“Læsepaletten 2” er et velstruktureret og gennemarbejdet materiale. De to forfattere har formået at
indarbejde det, vi ved om børns læring og læsning, i et spændende og indbydende materiale.