Udskriv denne sideMit første læsesæt består af Min første læsebog på 94 sider og Syntesespillet med 70 lydbillede-bogstavkort samt en elektronisk lærervejledning med diverse kopiark. Heriblandt 29 store bogstavkort vist med lydbillede-bogstaver og de små bogstaver til ophængning i klassen. Vejledningen medfølger GRATIS.

Mit første læsesæt rsz_billede_mit_første_læsesæt

Målgruppe

Mit første læsesæt er primært henvendt til børnehaveklassen, men kan også bruges i børnehaven og i hjem med førskolebørn, som viser interesse for læseaktiviteter samt i specialklasser. Materialet kan desuden anvendes som et kursusforløb til elever i 1. og 2. klasse, som endnu ikke har tilegnet sig sikkerhed i brug af fonemerne/lydene.

Progression i materialet
Mit første læsesæt bygger bl.a. på forskningsresultater fra et omfattende projekt fra Skotland, hvor en gruppe elever i 0. klasse fra skolestart lærte at danne syntese, altså at koble bogstaver og sproglyde i læsning og skrivning af små ord. Man fulgte eleverne til og med 7. klasse og på både kort og lang sigt, var de foran i læsning og stavning, når man sammenlignede med landsgennemsnittet.

Mit første læsesæt er med baggrund i disse forskningsresultater tilrettelagt sådan, at barnet i begyndelsen primært arbejder med fonemerne og syntesedannelse vha. Syntesespillet, hvor det udvikler sin læsning fra tidlig alfabetisk til alfabetisk-fonemisk læsning (barnet knækker koden). Efterfølgende vil barnet kunne sidde med Min første læsebog og læse nøjagtig på det niveau, det befinder sig.

Min første læsebog består primært af ly primært drette ord på én stavelse, som gentages igennem bogen og til sidst anvendes i sætninger, der danner små fortællinger. De eneste ikke lydrette ord, der er brugt i læsebogen, er ”og”, ”er” og ”jeg” fra de 120 hyppigst anvendte ord. Disse ord er valgt for at kunne lave progression gennem variation af sætningerne. Det er desuden ord, som barnet tidligt bør lære den ortografiske repræsentation af (Elbro, 2008:51,90), da ordene er blandt de hyppigst forekommende af de 120 ord. For at barnet lærer at genkende ordene i stedet for at forsøge at læse dem, er ordene markeret som ”ordbilleder”. Derved hjælpes barnet til en nemmere vej ind i læseoplevelsen.

På siderne bagerst i bogen findes lydbillede-bogstavalfabetet med de tilhørende små bogstaver samt en liste over bogens anvendte ord.

Gennem Syntesespillet arbejdes der hele tiden systematisk med de bogstaver og lyde, barnet efterhånden lærer.

Lydbillede-bogstaver
Mit første læsesæt anvender lydbillede-bogstaver, som er en alternativ form for billedstøtte, der i stedet for at gå på indhold knytter sig til bogstavernes lyde, og som hjælper barnet til nemmere at kunne forbinde bogstavets form med bogstavets lyd, som ellers kan være to meget abstrakte størrelser for barnet.

Lydbillede-bogstaverne er udviklet særligt til Mit første læsesæt og er i al enkelthed billeder af ting eller dyr, der er formet præcist som deres begyndelsesbogstav. Vha. lydbillede-bogstaver tages der udgangspunkt i den viden, barnet kommer med om bl.a. billedbenævnelse og de store bogstavers karakteristiske former, som barnet ofte gennem opdagende læse- og skriveaktiviteter har tilegnet sig en viden om. Derved kan barnet søge hjælp til bogstavets lyd direkte i billedet og nemmere erindre lyden, da den kommer til at give mening i forhold til bogstavets form.

Lydbillede-bogstaver som hukommelsesstrategi bygger på forskningsbaserede undersøgelser om, i hvor høj grad billeder på forskellige måder kan være med til at understøtte barnets indlæring af nye bogstaver og lyde (Ehri og Shmidman, 2010).

Syntese på gulvet

De små og de store bogstaver
En tendens i danskundervisningen i børnehaveklassen er endvidere, at de små bogstaver skal være en bærende del af undervisningen, da det primært er de små bogstaver, barnet møder i tekster. Mit første læsesæt arbejder ligeledes med de små bogstaver, og barnet kan således læse teksterne i Min første læsebog på to måder alt efter, hvor langt det er i sin læseudvikling.

På kortene til Syntesespillet er der tryk på begge sider, hvor den ene side viser lydbillede-bogstavet, og den anden viser det tilhørende lille bogstav. Således vil barnet fx kunne vende sine kort om, når et ord er skrevet med lydbillede-bogstaver og se, hvordan det ser ud, når det er skrevet med de små bogstaver. I lærervejledningen findes mange andre ideer til, hvordan man hele tiden kan arbejde med koblingen imellem de store og de små bogstaver, så barnet til sidst mestrer begge dele.

Syntesespillet kan ligeledes bruges til løbende at visualisere arbejdet med barnets kobling imellem de små og store bogstaver ved at vende siden med de små bogstaver opad, når barnet udviser sikkerhed i bogstavbenævnelse og fonemgenkendelse uden billedstøtte.

Leg med lyde
Leg med bogstavernes lyde er vigtig for at bevare motivationen for læsning og skrivning og opbygge sikkerhed, og denne leg kan gøres på mange måder både i skolen og hjemmet. Her på siden vil der kunne findes ideer til leg med lyde.

Syntese med dyr