Udskriv denne sideGenrepædagogikken er udviklet i Australien i et samarbejde mellem sprogforskere og faglærere. Den har de fagligt svageste elevers læring i fokus. Et andet fokuspunkt er hurtig læring og progression.

Genrepædagogik er:

  • En teori om tekster (Jim Martin)
  • En teori om sprog – SFL (Michael Halliday)
  • Didaktiseret i en stilladserende undervisning (Lev Vygotsky)

I genrepædagogikken anses det talte sprog som broen til det skriftlige. Mundtlig redegørelse bliver en overgang til den fælles og individuelle skrivning.

I materialet om Rejsen til Landet mod Øst beskrives fem små genreforløb til den instruerende tekst, den personligt berettende tekst, den narrative tekst, den informerende beskrivelse og den argumenterende genre. Hvert forløb tager udgangspunkt i eventyret, så drengene skriver personligt berettende tekst, som om de er Pelle, og pigerne skriver, som om de er Molly.

Når man har arbejdet med nogle eller alle fem forløb, vil læreren have en god erfaring til at overføre det til undervisningsforløb uden for Pelle-materialet. Det anbefales, at teamet omkring en klasse læser ”Lad sproget bære” af Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring. Det anbefales også, at alle lærere omkring en klasse arbejder på denne måde, så elever og lærere får et fælles metasprog i arbejdet med de forskellige tekstaktiviteter.