Udskriv denne side”Læsning er kort sagt at opfatte indholdet af skrevne eller trykte tekster. Lidt mere præcist er læsning at genskabe et forestillingsindhold på basis af identifikation af tekstens ord og forhåndsviden til tekstens begrebsverden.” (Elbro, 2008).
Læseprocessen består af to dele – afkodning x sprogforståelse. Det skal forstås på en sådan måde, at begge dele skal være til stede, for at der er tale læsning. Afkodning indebærer identifikation af det enkeltstående ord – hvordan ordet lyder samt ordets generelle betydning.

Sprogforståelse indebærer kendskab til alle de dele, som fører til forståelse af flere ord sat sammen i fx en sætning. Det kan være sætningens opbygning, sproglige billeder, viden om tekstens verden, underforståede meninger, kendskab til sproggenrer og teksttyper og også kendskab til tekstens forfatter og dennes syn på verden. (Elbro, 2008)

Materialerne udgivet på Forlaget Pamfilius forsøger at understøtte sprogforståelsen gennem fokus på blandt andet læseforståelsesstrategier og styrkelse af ord- og begrebsforråd. Dette sker gennem både Den litterære samtale og diverse varierede opgaver til materialerne. I Læsepaletten 1 og 2, Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrues store eventyr og de fleste Øfærd-mapper er der udarbejdet spørgsmål til Den litterære samtale, hvilket sparer læreren for en del forberedelse. Spørgsmålene har fokus på nye ukendte ord og begreber fra materialernes tekster, og der stilles spørgsmål på flere niveauer til teksterne, så elever på forskellige faglige og kognitive niveauer udfordres. Der tales om emner fra teksten, som øger elevernes viden om verden.

DEN INTERAKTIVE LÆSEMODEL ILLUSTRERER ALLE DE OMRÅDER, DET ER NØDVENDIGT AT ARBEJDE MED FOR AT OPNÅ EN GOD LÆSEFÆRDIGHED.

om læsning

Linnea Ehri