Udskriv denne side • Tilegnelse af gode redskaber til at styrke læsningen – også i det videre skoleforløb
 • Tilegnelse af læseforståelsesstrategier
 • Læseforståelsen gennem samtale om forskellige lag af teksten
 • Sætter fokus på elevernes bevidsthed om egen læsning og læring
 • Mundtlig litterær samtale
 • Ordforrådet
 • Tilegnelse af fonemer = afkodning  
 • Læsekompetencen
 • Læseglæden og motivation gennem fælles historie og differentierede læsetekster
 • Den skriftlige udvikling og retstavning via børnestavning 
 • Fordybelse i sproget og litteraturen
 • Inddragelse af det kreative gennem billedkunst og musik
 • Indblik i elevernes læsehastighed og læseforståelse

Kap_5