Læs 20, 40, 60

En del af Læs 100-serien

Lav din egen personlige læsebog

Automatisering med direkte træning i at danne inferens (læse mellem linjerne)

Findes som kopieringsmateriale

Eleven arbejder med:

  • direkte undervisning i at danne inferens
  • at få øget bevidsthed om sammenhæng mellem læsning, grammatiske former og egen skrivning
  • automatisering gennem læsning af hver tekst 4 gange
  • at mestre 4 forskellige roller/strategier for at nærme sig tekstens indhold og mening (læseforståelsesstrategier)
  • forskellige grammatiske former
  • at analysere sig frem til skønlitterær eller faglitterær tekst
  • tekstanalyse

De fire roller/strategier:

1. Spåkonen – tænker højt
Forudser, hvad der vil ske ud fra overskrift.
Begynder sætninger med:
·    Jeg tror, det handler om …
·    Jeg tænker, der vil ske det, at …
·    Jeg tror, jeg vil lære om …
Før rolle 2, 3 og 4 læser alle elever teksten 4 gange.

2. Filosoffen – stiller spørgsmål
Er nysgerrig.
Stiller 1-2 spørgsmål til teksten.
Begynder spørgsmålene med:
·    Hvad …
·    Hvorfor …
·    Hvem …
·    Hvordan …
·    Hvor …

3. Detektiven – opklarer
Tænker over, hvad han/hun ikke forstår.
Finder spor i teksten.
Finder ud af:
·    Hvad ordene betyder.
·    Hvad sætningerne betyder.

4. Mødelederen – opsummerer
Vil gerne have styr på det hele.
Genfortæller det hele.
Fortæller med egne ord:
·    Hvad der er sket.
·    Hvad det handler om.

Læs 20, 40, 60 er bygget op i tre dele.

I de første 60 tekster arbejder eleven med at danne inferens og opøve bevidsthed om, at noget kan stå direkte i teksten, mens man i andre tilfælde må lede efter spor for selv at udfylde huller i teksten.

De næste 20 tekster har til hensigt at bygge bro mellem elevernes læsning – kendskab til grammatiske former – og egen skrivning. Arbejdet med disse sider har fokus på at styrke elevernes afkodningsevne.

De sidste 20 tekster arbejde eleven med tekstanalyse. Eleven deler teksten op i 6 sætninger og svarer på 6 opgaver: forfelt, hvem, hvor, hvornår, overskrift, hvad er problemet. Efter disse 20 tekster skal eleven selv prøve at opbygge en tekst på 6 sætninger, hvor det er muligt at svare på de 6 opgaver.

——-

I begyndelsen af bogen er en vejledning til den voksne.

Ved endt arbejde får eleven et diplom som Inferens-mester.

Velegnet til brug i læsestund samt den øvrige danskundervisning i 3. og 4.  klasse.

Læs 20, 40, 60 kan også bruges i særligt tilpassede forløb for en mindre gruppe elever fra mellemtrin og udskoling.