Mit første læsesæt

Min første læsebog på 94 sider

Syntesespillet med 70 lydbillede-bogstavkort

Lærervejledning med ideer og kopiark

29 store bogstavkort 

Vejledningen medfølger GRATIS

Mit første læsesæt er primært henvendt til børnehaveklassen, hvor det kan bruges som grundmateriale til indlæring af lydene og til den første læseindlæring. Det kan fint kombineres med vores App “Skrivetavlen”. Læsebogen opleves som en rigtig bog på grund af de mange sider og hardcover.

Materialet kan også bruges i børnehaven og i hjem med førskolebørn, som viser interesse for læseaktiviteter samt i specialklasser. Materialet kan desuden anvendes som et kursusforløb til elever i 1. og 2. klasse, som endnu ikke har tilegnet sig sikkerhed i brug af fonemerne/lydene.

Min første læsebog består af lydrette ord på én stavelse, som gentages igennem bogen og til sidst anvendes i sætninger, der danner små fortællinger. De eneste ikke lydrette ord, der er brugt i læsebogen, er ”og”, ”er” og ”jeg” fra de 120 hyppigst anvendte ord.

På siderne bagerst i bogen findes lydbillede-bogstavalfabetet med de tilhørende små bogstaver samt en liste over bogens anvendte ord.

Gennem Syntesespillet arbejdes der hele tiden systematisk med de bogstaver og lyde, barnet efterhånden lærer.

Lærervejledning med A4-bogstavkort til ophængning i klassen sendes via Google Drev.

Lydbillede-bogstaver

Mit første læsesæt anvender lydbillede-bogstaver som billedstøtte. Lydbillede-bogstaverne hjælper barnet til nemmere at forbinde bogstavets form med bogstavets lyd.

Lydbillede-bogstaver som hukommelsesstrategi bygger på forskningsbaserede undersøgelser om, i hvor høj grad billeder på forskellige måder kan være med til at understøtte barnets indlæring af nye bogstaver og lyde (Ehri og Shmidman, 2010).

“It is necessary for students to learn the connection between the shapes of letters, objects looking like the letters, and the first sound in the names of the objects. Your mnemonic letter pictures look very good. All the best success with your book. Linnea Ehri.”

Mit første Læsesæt - indhold

Elever pusler og lærer med Syntesespillet.