Skrivetavlen

Skrivetavlen er en app til brug i læseindlæringen

Den kan købes i AppStore

kkk

Skrivetavlen består af 6 tavler med hver deres fokusområde.

Gennem appen kan man:

  • lære bogstavernes lyde, navn og form
  • høre bogstavernes standardlyde og betingede lyde
  • pusle ord og sætninger
  • skrive ord i skrivehuse
  • skrive sætninger på linjer og i skrivehuse
  • høre bogstavets navn knyttet til et billede
  • lytte til alfabetsangen

Der er en vejledning til hver tavle.

“Det mest interessante ved Skrivetavlen er de mange opgavemuligheder. Man kan som lærer selv lægge opgaver ind, der passer lige til det emne, der arbejdes med i klassen. Jeg tænker på relevante ord, staveord og skriveøvelser med indhold. Desværre kan systemet ikke læse de konstruerede ord og sætninger. Men jeg vil alligevel anbefale Skrivetavlen til brug i børnehaveklassen og 1. klasse. Skrivetavlen viser på en overskuelig måde, at et bogstav kan have flere lyde. Skrivetavlen er et godt redskab, der viser sammenhængen mellem læsning og skrivning i praksis.”

Anmeldt af Jane Kinnberg – Læsepædagogen nr. 5/2013

Forside

Lyd

Pusle

Skriv

Billede

Navn

Hus

Vejledning

Om Skrivetavlen