Øfærd

Øfærd er et litteraturformidlingsoplæg, som lægger vægt på læseforståelsesstrategier og læselyst.

Øfærd går i korte træk ud på, at en klasse læser den samme skønlitterære bog, samtidig med at de ”rejser fra ø til ø” og løser opgaver.

Øfærd er en helhedsmetode samtidig med, at materialet indeholder megen variation. Øfærd er enkelt at gå til for læreren og motiverende for børnene.

Et af målene med Øfærd er, at eleverne udvikler bevidsthed og selvstændighed i forhold til egen læsning og læring. Øfærd har også som mål at styrke læsekompetencen og forbedre læseteknikken gennem konsekvent arbejde med læseforståelsesstrategier.

Øfærd findes til følgende bøger:

 • 3. klasse:         “Jeg er Frede” af Hanne Kvist
 • 3. – 4. klasse:  “Gummi-Tarzan” af Ole Lund Kirkegaard
 • 4. – 5. klasse:  “Kaskelotternes sang” af Bent Haller
 • 4. – 5. klasse:  “Krageungen” af Bodil Bredsdorff
 • 4. – 5. klasse:  “Troldtinden” af Ida Jessen
 • 4. – 6. klasse:  “Ronja Røverdatter” af Astrid Lindgren
 • 5. – 6. klasse:  “Skammerens datter” af Lene Kaaberbøl
 • 5. – 6. klasse:  “Drengen med sølvhjelmen” af Hanne Kvist

Øfærd dækker mange punkter i ”Fælles Mål”.

Læseforståelsesstrategier
Liv Engen og Carol M. Santa skriver følgende i deres bog ”Lære å lære” (Omhandler projektet CRISS -CReating Independence through Student-owned Strategies):

 • Baggrundskundskaber er vigtige for læseforståelsen.
 • Gode læsere prøver aktivt at finde mening i det, de læser.
 • Eleverne har brug for anledninger til at snakke med hinanden om, hvad de lærer.
 • Gode læsere er metakognitive. De er målrettede, og de ved hvordan, man skal angribe teksterne for at få mening ud af dem.
 • Eleverne har brug for anledninger til at skrive om, hvad de lærer.
 • Gode læsere og skrivere har en intuitiv forståelse af forfatterens håndværk.
 • Gode læsere kan organisere oplysninger på mange måder for at lære.
 • Eleverne lærer at tænke strategisk, når lærerne lærer dem disse processer direkte ved at forklare og modellere.
 • Eleverne lærer at forstå ved at udføre mange forskellige tankekrævende aktiviteter inden for et emne.

Øfærd indeholder på nuværende tidspunkt 13 forskellige læseforståelsesstrategiøer.

Metakognition
Metakognition defineres som evnen til at reflektere over egne tanker og danne sig en forestilling om, hvordan man skal gribe en opgave an.

Brug læseforståelsesstrategier i den daglige undervisning – i dansk og andre fag.

Efterhånden som eleven bliver mere sikker i brugen af strategierne, vil denne selvstændigt kunne vælge mellem disse i det fremtidige skolearbejde.

Variation
Øerne/opgaverne er varierede og tilgodeser mange aspekter af danskfaget: afkodning, læseforståelse, sprogforståelse, tekstforståelse, ordforråd, drama m.m.

Til hver bog er der mellem 40 og 54 øer/opgaver.

Øerne er lavet i tre sværhedsgrader = arbejdet kan tilpasses elevens faglige niveau.

Tilrettelæggelse af Øfærd

Øfærdsplakater gøres klar som det første – lad eleverne hjælpe til.

Det anbefales, at man arbejder med Øfærd to lektioner 3-4 gange om ugen i et 4-5 ugers forløb.

Hver lektion deles op i en lærerstyret og en elevstyret del.

Den lærerstyrede del:
Læsestolen:
3 – 4 børn læser højt fra dagens læselektie.

Den litterære samtale:
Læreren læser næste kapitel højt for eleverne.
Der dykkes ned i dagens læselektie gennem en lærerstyret samtale. Til langt de fleste bøger er der fremstillet spørgsmål til litterær samtale.

20 minutters stillelæsning:
Her læser børnene dagens kapitel. En stille stund hvor de hygger sig og nyder historien. Læsere, for hvem teksten er for svær, kan bruge lydbog, eller læreren læser højt for dem.

Den elevstyrede del:
Selve øfærden:
Eleverne rejser efter eget valg fra ø til ø/fra opgave til opgave.

Øerne, som læreren har kopieret på ark fx i forskellige farver, ligger på et bord under plakaterne.

Alle opgaver bliver efterhånden repræsenteret med en ø, som limes ind på Øfærdplakaten.

Når en ø/opgave er færdig, lægges den i ”Indbakke” (låg fra kopipapir). Læreren retter løbende øerne, og de lægges enten i ”Godkendt” eller ”Prøv igen”.

Når en ø er godkendt, krydser eleven den af på Afkrydsningsplakaten.

Vi ønsker jer god rejse ind i disse bøgers fantastiske univers!