Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrue – Stjerne af havet

Differentieret læsemateriale til 3. og 4. klasse

Fælles læseoplevelse og læsning på eget niveau

Litterær samtale og læseforståelsesstrategier

3 genreskrivningsforløb

Udtryksfuld oplæsning og gentaget stavning

Pamfilius og Molly Morgenfrue – Stjerne af havet er et læseundervisningsmateriale til 3. og 4. klasse.

Anbefales til varighed på 20 uger, men kan gøres både kortere og længere.

Eventyret er en fortsættelse af Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrue – Rejsen til Landet mod Øst.

Følgende dele findes i materialet:

 • Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrue – Stjerne af havet: et eventyr på 31 kapitler til fælles oplæsning for klassen.
 • En lærervejledning med blandt andet 3 genreskrivningsforløb og 90 kopiark samt
 • Arbejdsark, som indeholder:
  • Oplæg til førlæsningssamtale med fokus på øget ordforråd
  • Differentierede spørgsmål til litterær samtale
  • Læseforståelsesstrategiopgaver
  • Tekstlæsning
  • Udtryksfuld oplæsning (prosodi) af uddrag fra hvert kapitel
  • Gentaget stavning af uddrag af hvert kapitel
  • 33 skriveopgaver
  • Persongalleri
 • Differentierede læsetekster i 5 niveauer + lærerens tekst. Læseteksterne tager udgangspunkt i den fælles historie og det enkelte kapitel, så alle følger med på lige fod.
 • Elevark til litterær samtale (12 spørgsmål til hvert kapitel som træner inferensdannelse) samt udtryksfuld oplæsning og gentaget stavning.
 • 22 forskellige alfeopgaver i op til 6 niveauer, som udfolder sig i 63 differentierede opgaver. Alfeopgaverne træner forskellige danskfaglige områder.
 • Teatertableau på 15 ”billeder”.
 • 31 førlæsningsillustrationer af Julie Lyng Jarkilde.
 • 5 Kahoots.

Hvad har materialet fokus på?

 • At forsøge at sikre, at alle elever uanset fagligt læse- og skriveniveau kan deltage på lige fod og opleve sig som en del af det eventyrlige undervisningsforløb.
 • At styrke elevernes læsekompetence og læseglæde.
 • At styrke elevernes skrivekompetence og skriveglæde gennem tilnærmede autentiske skriveopgaver og genreforløb.
 • At styrke elevernes evne til at danne inferens.
 • Konsekvent brug af læseforståelsesstrategier.
 • Opmærksomhed på udtryksfuld oplæsning (prosodi) som værktøj til flydende læsning.
 • At øge stavefærdighed gennem forløb med gentaget stavning.
 • At styrke elevernes metasprog gennem litterær samtale.
 • At styrke elevernes ordforråd.
 • At styrke elevernes kreative udtryk gennem arbejde med teatertableau samt diverse kreative opgaver gennem hele forløbet.
 • At give lærerne et materiale, der giver mulighed for at nedsætte forberedelsestiden markant ved fx at følge arbejdsarkene og tilføje alfeopgaverne. Materialet byder på rig mulighed for at tilpasse det til egne behov og læringsfokuspunkter.

Materialet findes i to mapper til fri kopiering til klasser år efter år på den skole, der har købt materialet. Der medfølger desuden et link til Google Drev, hvor illustrationer samt Pdf’er af dele af materialet ligger trygt og godt uden at blive væk.

22 alfeopgaver udfoldet i 63 danskfaglige opgaver.

Herunder ses oversigt over de forskellige opgaver og eksempler på opgaver.

Oversigt over alfeopgaver

De differentierede elevtekster findes i 5 niveauer foruden lærerens tekst, som kan fungere som niveau 6.

Herunder ses eksempler på de 5 tekster samt lærerens tekst til kapitel 1.

Elevark til litterær samtale til alle 31 kapitler. 12 spørgsmål som blandt andet træner inferensdannelse.

Eleverne kan i grupper svare på spørgsmålene inden den litterære samtale.

Der er desuden lavet elevark til udtryksfuld oplæsning og gentaget stavning.

Til Pelle og Molly 3 er lavet et teatertableau.

Herunder er en kort beskrivelse af arbejdet med teatertableauet.