Læsepaletten

Hvidt felt

Læsepaletten 1 og 2 er et materiale, som sætter fokus på læseforståelsesstrategier og læseglæde.
Gennem det mundtlige og skriftlige arbejde med læseforståelsesstrategier bevidstgøres eleverne om egen læsning og indlæring.

Materialet lægger op til varieret arbejde med litteratur og systematiske litterære samtaler, som bevæger sig på forskellige plan i teksten.

Eleverne lærer at se og opleve både de små detaljer og de større helheder. På den måde udvikles både deres indlevelsesevne og deres evne til at danne inferens = opfatte det uudtalte og læse mellem linjerne.

Gennem arbejdet med Læsepaletten 1 og 2 øver eleverne sig i at foretage valg og reflektere over egen læring og tænkning.

En god læser har også et godt udviklet begrebsforråd, hvilket der også lægges vægt på i Læsepaletten 1 og 2.

Med andre ord skal arbejdet hjælpe eleverne til at blive metakognitive – at kunne reflektere over egen læring.

Kan købes hos Alinea. Forlaget Pamfilius sælger ikke Læsepaletten 1 og 2.

“Et detaljeret og redeligt fundament for en sikker undervisning i læseforståelse. Jeg kunne ikke få armene ned, da jeg først havde sat mig til rette i sofaen med “Læsepaletten”. Den kan mere, end den siger …”

Folkeskolen

Læsepaletten 1 omfatter en tekstbog, en arbejdsbog, værkstedsopgaver samt en lærervejledning.
Materialet er primært til 3. – 4. klassetrin og harmonerer med Folkeskolens formål § 1 og
trinmålene efter 4. klasse.

Læsepaletten 2 består af en tekstbog, en arbejdsbog, værkstedsopgaver samt en lærervejledning.
Materialet er primært til 5. – 6. klassetrin og harmonerer med Folkeskolens formål § 1 og
trinmålene efter 6. klasse.