Årstidslæseprøver 2. – 7. klasse

Læseprøver efterår, vinter, forår og sommer

Tilpas efter dine behov og din elevgruppe

Indbygget inferenstræning = at kunne læse mellem linjerne

24 læseprøver + 6 øvetekster

Kopieringsmateriale til brug år efter år

Læseprøverne er lavet til 2. – 7. klasse med 4 prøver årligt = 24 læseprøver. Konceptet er opbygget efter norske standardlæseprøver.

Man kan vælge at tage alle prøver eller tilpasse efter behov. Læseprøverne er nummererede og uden klassetrin i et forsøg på at sikre de svageste læseres i forvejen udsatte læselyst og motivation.

Målet med årstidsprøverne:

 • Kan give supplerende data til at kvalificere den videre læseindsats.
 • Kan give indsigt i den enkelte elevs læsehastighed og læseforståelse.
 • Kan give forældre og elev indblik i og forståelse for læseudviklingen, og hvad der fremadrettet skal arbejdes med.
 • Kan skabe øget læselyst og motivere – ”Her var du – her er du nu – her er du på vej hen”.
 • Kan skabe tryghed i en testsituation, da eleverne sidder med læseprøver, der rammer dem der, hvor de er i deres læseudvikling.

I vejledningen, som også kan ses på denne side, er fremgangsmåden tydeligt beskrevet. Når læseprøven er taget, og data er indhentet, har underviseren indblik i elevernes læsehastighed og læseforståelse. I vejledningen er beskrevet forskellige handlemuligheder alt efter, hvad resultatet viser. Elevens resultatark kan medbringes til skolehjem-samtaler, hvor de kan bruges som et mere konkret billede på, hvor eleven befinder sig i sin læseudvikling, og hvilke videre tiltag der vil være hensigtsmæssige.

Inden hvert klassetrins læseprøver er der en øve-tekst, som har fokus på opmærksomhed ift. ordforråd, basale spørgsmål til alle skønlitterære tekster, direkte inferenstræning “find huller i teksten og udfyld dem” samt 10 spørgsmål til teksten. Dette arbejdsark kan overføres på andre tekster og derved give en genkendelighed for eleverne uden at det skal blive for mekanisk, men dog sådan at disse områders vigtighed “lagres” i elevernes bevidsthed og derigennem automatiseres.

Man kan vælge at tilrettelægge årets læseprøver på flere forskellige måder. Husk altid hensyntagen til den enkelte elevs læseniveau, så læseprøven passer dertil.

Dette kunne være én mulighed:

 1. Øve-tekst til pågældende klassetrin lige før efterårslæseprøven
 2. Efterårslæseprøven september/oktober
 3. Vinterlæseprøven december/januar
 4. Forårslæseprøven marts/april
 5. Sommerlæseprøven maj/juni

En anden mulighed kunne være denne:

 1. Øve-tekst til pågældende klassetrin lige før efterårslæseprøven
 2. Efterårslæseprøven september/oktober
 3. Efterårslæseprøven som øve-tekst lige før vinterlæseprøven
 4. Vinterlæseprøven december/januar
 5. Vinterlæseprøven som øve-tekst lige før forårslæseprøven
 6. Forårslæseprøven marts/april
 7. Forårslæseprøven som øve-tekst lige før sommerlæseprøven
 8. Sommerlæseprøven maj/juni

Materialet kan også anvendes til et undervisningsforløb i direkte træning af inferensdannelse = at kunne læse mellem linjerne. Jo bedre evne til at danne inferens jo bedre læseforståelse. Det kunne være lærerigt for elever i 4. – 6. klasse at mærke progressionen af læsning og forståelse af tekster med lixtal 7 til tekster med lixtal 40. Det ville give en tydelig oplevelse af “her har jeg været“, “her er jeg” og “her er jeg på vej hen“.


I begyndelsen af bogen er en vejledning til den voksne.

Velegnet til brug i læsestund i  2. og 3. klasse.

Læseprøver fire gange om året
Facitliste Årstidslæsetekst 4 Sommer 2. klasse