Teori og Tips

Under Teori og Tips kan du læse om tankerne og teorien bag vores materialer samt finde tips til den daglige undervisning.

Vi skaber materialer med fokus på afkodning og sprog- og tekstforståelse for det enkelte barn uanset niveau.

Vi har lagt vægt på en stor grad af differentiering, for at alle børn har mulighed for at opleve mestring, som skaber læseglæde og motivation for videre læring.

Der arbejdes med læseforståelsesstrategier og skrivestrategier inspireret af australsk genrepædagogik.

I Pelle og Molly-materialerne, Læsepaletten samt Øfærd er der lagt vægt på Den litterære samtale.

I Læs 100-serien er der lagt vægt på automatisering og mestring gennem gentagelser samt tekstforståelse gennem tegning. Børnene skaber deres egen læsebog.

Letlæsningsbøger

I Milo og My-serien er der lagt vægt på automatisering og læseglæde gennem gentagelser og enkle understøttende illustrationer.

Indret klassen med steder til forskellige typer aktiviteter.

Fællesbord, hvor elevgrupper kan få ny viden præsenteret eller ekstra hjælp. Ses længst væk til højre.

Gruppeborde til individuelt arbejde eller gruppearbejde. Ses længst væk til venstre.

Hav et tæppe et centralt sted i rummet, fx foran smartboard – saml børnene morgen og eftermiddag – tydelige rammer skaber tryghed. Brug tæppet til fælles oplæg og oplæsning – det skaber nærhed.

Inspireret af canadisk tilgang til øget læring anbefaler vi tydelig og konkret stilladsering i form af plancher både for større forløb og enkelte opgaver, hvor læreren skriver og tegner de mål og krav, hun har stillet til et givent forløb eller en given opgavePlancherne gennemtænkes af læreren på forhånd, men skabes i samarbejde med børnene.

En planche indeholder overskrift, mål, succeskriterier (hvilke krav er der til opgaven/hvad skal den indeholde?) og strategier (hvordan kommer eleven dertil?). Brug ord og mange tegninger til de yngste.

Disse plancher hjælper både børn og voksne til at vide, hvor vi er på vej hen samt opkvalificerer feedback, så den bliver så konkret og forståelig som muligt.

Vi skelner mellem plancher og oversigtsplakater. Oversigtsplakater bruges som stilladsering til faglige ting: ordklasser, ordklassers bøjning, ordforråd, opskrifter osv.

1234 på opgaveniveau.

3 = målet for opgaven – alle succeskriterier er opfyldt. Vises med eksempel.

2 = godt på vej – enkelte af succeskriterierne er til stede. Vises med eksempel.

1 = i gang – nogle få succeskriterier er til stede. Vises med eksempel.

4 = alle succeskriterier opfyldt og mere til. Vises med eksempel.

Der samtales med den enkelte elev eller mindre grupper – hvad skal der til, for at du kommer videre med din opgave? Fokus på processen – tydelig vej at gå.

Whole brain teaching

Tjek videoen og afprøv det i din klasse.

Eleverne oplever øget koncentration, tydelige rammer i børnehøjde og øget fællesskab.

De fem regler tager højde for forbedring af forskellige områder i en undervisningssituation, fx at komme spildtid til livs og træffe gode beslutninger.

Når børnene skal aflevere fx kopiark, som skal rettes.

Få fat i 3 låg fra kopipapir.

Skriv “Indbakke”, “Godkendt” og “Prøv igen”.

Eleverne afleverer i “Indbakke”. Du kan rette, når der er tid til det og lægge i enten “Godkendt” eller “Prøv igen”.

Eleverne går videre til næste opgave.